Pejabat Kepaniteraan

PROFIL PEJABAT PANITERA

PANITERA

Data DIri
Pangkat
Jabatan
Pendidikan
Pelatihan

WAKIL PANITERA


Data Diri

Nama BAYU KUNCORO SH
NIP 196105221985031000
Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I (III/d)
Tempat / Tanggal Lahir SLEMAN / 22 Mei. 1961
Jenis Kelamin Laki-laki
Agama Islam
Status Perkawinan Kawin, Anak(3)
Jabatan Wakil Panitera Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman
Masa Kerja TMT 29 Sep. 2015, Masa Jab. 2 Tahun 4 Bulan 21 Hari

Pangkat

NO PANGKAT GOLRU TMT SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL
1 Reguler III/d Penata Tk. I 012011Okt. 695/DJU/SK/KP.04.1/X/2011 24 Okt. 2011
2 Reguler III/c Penata 01 Okt. 2007 1575/SK/DJU.2-KEPEG/KP PM/X/07 09 Okt. 2011
3 Reguler III/b Penata Muda Tk. I 01 Okt. 2003 D.1674.KP.04.05.TH 2003 29 Okt. 2003
4 Reguler III/a Penata Muda 01 Okt. 1999 A2.3318.Kp.04.05.Tahun 1999 25 Okt. 1999
5 Reguler II/d Pengatur Tk. I 01 Apr. 1997 I.04-11/00005/KEP-IV/1997 02 Jan. 1997
6 Reguler II/c Pengatur 01 Apr. 1993 I.04/11/00007/IV/KEP/93 06 Apr. 1993
7 Reguler II/b Pengatur Muda Tk.I 01 Apr. 1989 W22.48-KP.04.05.Th.1989 01 Mei. 1989
8 PNS II/a Pengatur Muda 01 Des. 1986 W22-257-KP.04.02 TH 1986 19 Nov. 1986
9 CPNS II/a Pengatur Muda 01 Jan. 1985 W9-2191-KP.04.01 TH 1985 10 Jun. 1985

Jabatan

NO JABATAN TMT SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL
1 Wakil Panitera pada Wakil Panitera 29 Sep. 2015 s.d. – 1418/DJU/SK/KP04.5/8/2015 05 Agu. 2015
2 Panitera Muda pada Panitera Muda Hukum 17 Jun 2014 s.d. – 9/DJU/SK/KP.04.5/4/2014 24 Apr. 2014
3 Panitera Muda Perdata pada Panitera Muda Perdata 07 Jun. 2007 s.d. 17 Jun 2014 12/SK/DIRJEN-X/D1/D1/PM/04/2007 20 Apr. 2007
4 Panitera Pengganti pada Panitera Sekretaris 19 Feb. 2001 s.d. – D.473.KP.04.12 Th.2000 04 Des. 2000
5 Staf pada Panitera Sekretaris 01 Des. 2986 s.d. – W22-257-KP.04.02 TH 1986 19 Nov. 1986
6 Staf pada Pengadilan Negeri Sleman 01 Jan. 1985 s.d. – W9.2191-KP.04.01-TH.1985 10 Jun. 1985

Pendidikan

NO TINGKAT NAMA JURUSAN THN LULUS
1 STRATA I Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Hukum 3140/UMY/H/0672/1998 / 1998
2 SLTA SMA N 4 Yogyakarta   13 OC oh 0106835 / 1982
3 SLTP SMP BERBANTUAN MUHAMMADIYAH MLATI   XII Bb 391890 / 1979
4 SD SD MLANGI MUHAMMADIYAH III   XIII Aa 1718 / 1975

Pelatihan

NO NAMA PELATIHAN TEMPAT TAHUN
1 Diklat Pim Tingkat IV 2002

PANITERA MUDA PIDANA


Data Diri

Nama NANIK MULYANI SRI UTAMI SH
NIP 196604051985022000
Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I (III/d)
Tempat / Tanggal Lahir YOGYAKARTA / 05 Apr. 1966
Jenis Kelamin Perempuan
Agama Kristen Protestan
Status Perkawinan Kawin, Anak(2)
Jabatan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sleman
Masa Kerja TMT 20 Jun. 2014, Masa Jab. 3 Tahun 7 Bulan 26 Hari

Pangkat

NO PANGKAT GOLRU TMT SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL
1 Reguler III/d Penata Tk. I 01 Apr. 2003 D.974.KP.04.05. TH 2003 30 Jun. 2003
2 Reguler III/c Penata 01 Apr. 1999 A2.637 – KP.04.05. Tahun 1999 28 Apr. 1999
3 Reguler III/b Penata Muda Tk. I 01 Apr. 1995 A2.682.KP.04.05 Tahun 1995 25 Apr. 1995
4 Penyesuaian Ijazah III/a Penata Muda 01 Apr. 1991 A2 – 1973 – KP.04.05 – Th.1991 02 Okt. 1991
5 Reguler II/b Pengatur Muda Tk. I 01 Apr. 1989 W-22 – 55 – KP.04.05.Th.1989 01 Mei. 1989
6 PNS II/a Pengatur Muda 01 Agu. 1986 W.22 – 138 -KP.04.02. Tahun 1986 07 Jul. 1986
7 CPNS II/a Pengatur Muda 01 Feb. 1985 W.9-0899-KP.04.01.Th.1985 25 Feb. 1985

Jabatan

NO JABATAN TMT SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL
1 Panitera Muda pada Panitera Muda Pidana 20 Jun. 2014 s.d. – 9/DJU/SK/KP.04.5/4/2014 24 Apr. 2014
2 Panitera Pengganti pada Panitera Sekertaris 01 Sep. 1999 s.d. – D.318-Kp.04.12-99 20 Mei. 1999
3 Staf pada Pengadilan Negeri Yogyakarta 01 Agu. 1986 s.d. – W.22 – 138 -KP.04.02. Tahun 1986 07 Jul. 1986
4 Staf pada Pengadilan Negeri Yogyakarta 01 Feb. 1985 s.d. – W.9-0899-KP.04.01.Th.1985 25 Feb. 1985

Pendidikan

NO TINGKAT NAMA JURUSAN THN LULUS
1 STRATA I Universitas Atma Jaya Yogyakarta Hukum Acara 06/5/H/1990 / 1990
2 SLTA SWASTALUHUR YOGYAKARTADIAKUI MARSUDI 131984OC oh 0404956 /
3 SLTP STELLABERBANTUANDUCE   131981OB ob 0639514 /
4 SD NEGERIYOGYAKARTAKINTELAN III   XII Aa.02169 / 1977

Pelatihan

NO NAMA PELATIHAN TEMPAT TAHUN
1      

PANITERA MUDA PERDATA


Data Diri

Nama Narti Hartati S.H.
NIP 196702221989032000
Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I (III/d)
Tempat / Tanggal Lahir BANTUL / 22 Feb. 1967
Jenis Kelamin Perempuan
Agama Islam
Status Perkawinan Kawin, Anak(2)
Jabatan Panitera Muda Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sleman
Masa Kerja TMT 05 Mei. 2017, Masa Jab. 0 Tahun 9 Bulan 10 Hari

Pangkat

NO PANGKAT GOLRU TMT SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL
1 Reguler III/d Penata Tk. I 01 Apr. 2017 152/DJU/SK/KP.04.1/4/2017 03 Apr. 2017
2 Reguler III/c Penata 01 Apr. 2013 307/DJU/SK/KP 04.1/IV/2013 17 Mei. 2013
3 Reguler III/b Penata Muda Tk. I 01 Apr. 2009 288/DJU/SK/KP/PP/IV/2009 06 Apr. 2009
4 Reguler III/a Penata Muda 01 Apr. 2005 1164/SK/DIRJEN-X/D.I/04/2005 29 Apr. 2005
5 Reguler II/d Pengatur Tk. I 01 Apr. 2001 I.04-11/00020/KEP/IV/2001 30 Mar. 2001
6 Reguler II/c Pengatur 01 Apr. 1997 I.04-11/00005/KEP/IV/97 02 Jan. 1997
7 Reguler II/b Pengatur Muda Tk. I 01 Apr. 1993 I.04-11/00010/IV/KEP/93 06 Apr. 1993
8 PNS II/a Pengatur Muda 01 Agu. 1990 W22-240-KP.04.02 TAHUN 1990 27 Agu. 1990
9 CPNS II/a Pengatur Muda 01 Mar. 1989 W22-140-KP.04.01.TH 1989 01 Jul. 1989

Jabatan

NO JABATAN TMT SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL
1 Panitera Muda pada Panitera Muda Perdata 05 Mei. 2017 s.d. – 93/DJU/SK/KP.04.5/3/2017 15 Mar. 2017
2 Panitera Muda pada Panitera Muda Hukum 03 Nov. 2014 s.d. – 67/DJU/SK/KP04.5/8/2014 26 Agu. 2014
3 Staf pada Wakil Sekretaris 01 Sep. 1990 s.d. – W22-240-KP.04.02.Tahun 1998 27 Agu. 1998
4 Staf pada Panitera Sekretaris 01 Mar. 1989 s.d. – W22-140-KP.04.01.TH 1989 01 Jul. 1989

Pendidikan

NO TINGKAT NAMA JURUSAN THN LULUS
1 STRATA I Universitas Janabadra Yogjakarta Hukum 022515H/2010 /UJB/044542010
2 SLTA SMA NEGERI BANTUL   13 OC oh 0205089 / 1986
3 SLTP SMP PANJANG REJONEGERI BANTUL 13 OB ob 0785203 / 1983

Pelatihan

NO NAMA PELATIHAN TEMPAT TAHUN
1      

PANITERA MUDA HUKUM


Data Diri

Nama Wigati Haryati SH
NIP 196708161986032000
Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I (III/d)
Tempat / Tanggal Lahir AMBARAWA / 16 Agu. 1967
Jenis Kelamin Perempuan
Agama Islam
Status Perkawinan Kawin, Anak(2)
Jabatan Panitera Muda Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sleman
Masa Kerja TMT 30 Jul. 2015, Masa Jab. 2 Tahun 6 Bulan 16 Hari

Pangkat

NO PANGKAT GOLRU TMT SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL
1 Reguler III/d Penata Tk. I 01 Apr. 2014 396/DJU/SK/KP 04.1/VI/2014 09 Jun 2014
2 Reguler III/c Penata 01 Apr. 2010 509/Dju/SK/KP 04.1/IV/2010 14 Apr. 2010
3 Reguler III/b Pena Muda Tk. I 01 Apr. 2006 1066/SK/DIRJEN-X/D.1/KP.PP/05/06 15 Mei. 2006
4 Reguler III/a Penata Muda 01 Apr. 2002 D.1504-KP.04.05-2002 03 Sep. 2002
5 Reguler II/d Pengatur Tk. I 01 Apr. 1998 I.04-12/00004/KEP/IV/1998 02 Jan. 1998
6 Reguler II/c Pengatur 01 Apr. 1994 I.04-12/00314/IV/KEP/94 28 Jan. 1994
7 Reguler II/b Pengatur Muda Tk. I 01 Apr. 1990 W.9-1462-KP.04.05 TH.1990 13 Jun. 1990
8 PNS II/a Pengatur Muda 01 Nov. 1987 W9-3574-KP.04.02-Th.1987 27 Okt. 1987
9 CPNS II/a Pengatur Muda 01 Mar. 1986 W9-1640-KP.04.01- Th.1986 12 Jun. 1986

Jabatan

NO JABATAN TMT SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL
1 Panitera Muda pada Panitera Muda Hukum 30 Jul. 2015 s.d. – 1008/DJU/SK/KP04.1/4/2015 28 Apr. 2015
2 Panitera Pengganti pada Penitera Sekretaris 01 Nov. 2009 s.d. – 163/DJU/SK/Kp.04.6/PP/IX/2009 10 Sep. 2009
3 Panitera Pengganti pada Panitera Sekretaris 10 Nov. 1998 s.d. – D.167-Kp.04.12-98 01 Jul. 1998
4 Staf pada Pengadilan Negeri Salatiga 01 Nov. 1987 s.d. – W9-3574-KP.04.02 TH.1987 27 Okt. 1987
5 Staf pada Pengadilan Negeri Salatiga 01 Mar. 1986 s.d. – W9-1640-KP.04.01- Th.1986 12 Jun. 1986

Pendidikan

NO TINGKAT NAMA JURUSAN THN LULUS
1 PASCASARJANA Universitas Janabadra Yogyakarta Magister Hukum 0248222017 / 2017UJB/25343 H/
2 STRATA I Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Ilmu Hukum 071104201365 / 2007
3 SLTA SWASTA AWAM AMBARAWA BHAKTI 031985OC oh 0465503 /
4 SLTP NEGERI AMBARAWA   131982OB ob 0788749 /
5 SD NEGERI AMBARAWA NGAMPIN   XI.1979A.a No. 017122 /

Pelatihan

NO NAMA PELATIHAN TEMPAT TAHUN
1