Juru Sita

PROFIL JURU SITA

JURU SITA


Data Diri

Nama Sukamta SH
NIP 196608301992031000
Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c)
Tempat / Tanggal Lahir SLEMAN / 30 Agu. 1966
Jenis Kelamin Laki-laki
Agama Islam
Status Perkawinan Kawin, Anak(3)
Jabatan Juru Sita Panitera Pengadilan Negeri Sleman
Masa Kerja TMT 09 Okt. 2014, Masa Jab. 3 Tahun 4 Bulan 6 Hari

Pangkat

NO PANGKAT GOLRU TMT SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL
1 Reguler III/cPenata 01 Apr. 2016 131/DJU/SK/KP.04.1/3/2016 02 Mar. 2016
2 Reguler III/b Penata Muda Tk. I 01 Apr. 2012 W13-U/10/KP.04.1/IV/2012 04 Apr. 2012
3 Reguler III/a Penata Muda 01 Apr. 2008 W13-U/08/KP.04.1/III/2008 05 Mar. 2008
4 Reguler II/d Pengatur Tk. I 01 Apr. 2004 W22- 93 – KP.04.05 Tahun 2004 28 Feb. 2004
5 Reguler II/c Pengatur 01 Apr. 2000 I.04-11/00005/KEP/IV/2000 03 Feb. 2000
6 Reguler II/b Pengatur Muda Tk. I 01 Apr. 1996 I.04-12/00029/KEP/IV/96 15 Jan. 1996
7 PNS II/a Pengatur Muda 01 Jul. 1993 W9-1003-KP.04.02.TH.1993 03 Jun 1993
8 CPNS II/a Pengatur Muda 01 Mar. 1992 W.9-1143-KP.04.01. Th.1992 22 Jun. 1992

Jabatan

NO JABATAN TMT SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL
1 Juru Sita pada Panitera 09 Okt. 2014 s.d. – 66/DJU.2/SK/KP 04.5/8/2014 25 Agu. 2014
2 Juru Sita pada Panitera Pengganti 23 Nov. 2000 s.d. – W22.Dd.KP.04.12.-2225 10 Okt. 2000
3 Staf pada Pengadilan Negeri Klaten 01 Jul. 1993 s.d. – W9-1003-KP.04.02.TH.1993 03 Jun. 1993
4 Staf pada Pengadilan Negeri Klaten 01 Mar. 1992 s.d. – W.9-1143-KP.04.01. Th.1992 22 Jun. 1992

Pendidikan

NO TINGKAT NAMA JURUSAN THN LULUS
1 STRATA I Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Ilmu Hukum 141104101621 / 2014
2 SLTA SWASTA WACANA BUDAYA YOGYAKARTA   131990OC ou 00499493 /
3 SLTP SWASTA TAMAN DEWASA JETI YOGYAKARTA 131985OB ob 0941850 /
4 SD NEGER IMLATI SLEMAN SINDUADI 1   13 OA oa 41706 / 1982

Pelatihan

NO NAMA PELATIHAN TEMPAT TAHUN
1 Latihan Prajabatan Tingkat II    


Data Diri

Nama Slamet Paryanta
NIP 196812141993031000
Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda (III/a)
Tempat / Tanggal Lahir SLEMAN / 14 Des. 1968
Jenis Kelamin Laki-laki
Agama Islam
Status Perkawinan Kawin, Anak(2)
Jabatan Juru Sita Panitera Pengadilan Negeri Sleman
Masa Kerja TMT05 Jan. 2011, Masa Jab. 7 Tahun 1 Bulan 10 Hari

Pangkat

NO PANGKAT GOLRU TMT SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL
1 Reguler III/a Penata Muda 01 Okt. 2014 847/DJU/SK/KP04.1/12/2014 16 Des. 2014
2 Reguler II/d Pengatur Tk. I 01 Okt. 2010 W13-U/52/KP.04.1/IX/2010 22 Sep. 2010
3 Reguler III/c Penata 01 Okt. 2006 W22.D-35-KP.04.05 Tahun 2006 23 Agu, 2006
4 Reguler II/b Pengatur Muda Tk. I 01 Okt. 2002 W22-287-Kp.04.05 Tahun 2002 01 Agu. 2002
5 Reguler II/a Pengatur Muda 01 Okt. 1998 W 22.KP.04.05-1716 15 Jul. 1998
6 Reguler I/c Juru 01 Apr. 1997 I.40-11/0000/KEP/IV/97 02 jan. 1997
7 PNS I/b Juru Muda Tk. I 01 Agu. 1994 W.22-99-KP.04.02 Tahun 1994 04 Jul. 1994
8 CPNS I/b Juru Muda Tk. I 01 Mar. 1993 W.22-90-KP.04.01.TH.1993 27 Apr. 1993

Jabatan

NO JABATAN TMT SURAT KEPUTUSAN
NOMOR TANGGAL
1 Juru Sita pada Panitera 05 Jan 2011 s.d. – 93/DJU.2/SK/KP.04.6/XII/2010 13 Des. 2010
2 Juru Sita Pengganti pada Panitera Sekretaris 10 Apr. 1999 s.d. – W22.Dd.Kp.04.12-856 10 Apr. 1999
3 Staf pada Pengadilan Negeri Sleman 01 Agu. 1994 s.d. – W.22-99-KP.04.02 Tahun 1994 14 jul. 1994
4 Staf pada Pengadilan Negeri Sleman 01 Mar. 1993 s.d. – W22-90-KP.04.01.TH.1993 27 Apr. 1993

Pendidikan

NO TINGKAT NAMA JURUSAN THN LULUS
1 SLTA Swasta Swagaya Yogyakarta   13 OC oh 0278241 / 1989
2 SLTP Negeri 4 Yogyakarta   13 OB ob 10924489 / 1986
3 SD Muhammadiyah Ambarketawang V   13 OA oa 57464 / 1983

Pelatihan

NO NAMA PELATIHAN TEMPAT TAHUN
1 Diklat Prajabatan Tk.I   2002